Akoestisch advies

Een slechte akoestische situatie in een ruimte zorgt ervoor dat concentratie en verstaanbaarheid van de personen in de ruimte afneemt. Daarnaast kan een slechte akoestiek vermoeiend zijn voor mensen.
Het is daarom van belang dat de akoestiek in uw ruimte(n) goed is. Wij bieden u meer informatie over hoe dit te realiseren is.

- Wilt u de akoestiek zelf verbeteren maar heeft u hier nog een vraag over? Klik dan op 'Vraag en antwoord' in het linker menu.

- Wilt u onze hulp bij het verbeteren van uw akoestiek? Klik dan op 'Akoestisch advies' in het linker menu.